Program

14:00 Otvorenie Vínšpacírky a Hodinovej veže
15:00 Slávnostné spustenie fontány
17:00 Odovzdávanie ceny Vínšpacírky a Bystrického anjela
20:00 Oficiálne ukončenie Vínšpacírky