Program

14:30 OTVORENIE VÍNŠPACÍRKY
14:40 SLÁVNOSTNÉ SPUSTENIE FONTÁNY
19:00 Oficiálne ukončenie Vínšpacírky